PLAN DNIA - Przedszkole Planeta Uśmiechu w Rumi - planetausmiechu.eu

Przejdź do treści
OFERTA
aw ww budowie...

RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU
6:00 - 8:15
Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Praca indywidualna, wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.
8:30 - 9:00
I śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
9:15 - 10:00
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową,
 
•  zajęcia dydaktyczne z całą grupą i w małych zespołach
•  zajęcia dodatkowe wynikające z planu
•  kontakt dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.
10:15 - 10:30
Przygotowanie do II śniadania, zabiegi higieniczne w łazience. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem do ogrodu
10:30 - 11:15

Pobyt na powietrzu. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:
 
•  zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach,
•  rozmowy indywidualne,
•  prace porządkowe,
•  zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego,
•  obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.
11:30 - 12:00
Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
12:00 - 14:00

Dzieci starsze: zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:

•  słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
•  zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań
•  praca wyrównawcza

Dzieci młodsze: leżakowanie, słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej.
14:15 - 14:30
Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku,
Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
14:30 - 18:00

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:
 
•   zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci
•   praca indywidualna
•   praca wyrównawcza, z dzieckiem zdolnym
•   zajęcia dodatkowe wynikające z planu.

© Copyright by maniks
© Copyright by maniks
© maniks
Wróć do spisu treści